SKHUEN

SAN & DRUM INVEST s.r.o.

Seriousness and contentedness is our pillar...

  • 25 years of experience in the real estate market
  • the seriousness and contentedness of our clients comes first
  • we solve debts, executions, liens, auctions, bankruptcies, personal bankruptcies
  • possibility of purchase, sale and realisation within 24 hours from the first meeting

2.Opakovaná Dražba spoluvlastíckeho podielu 3/32 rodinného domu v Komárne, možnosť zníženia ceny

Ad number: DD 01/2023
Transaction: Auction
Category: Houses and villas
Ownership: personal

The lowest bid: 8 000,00 € in sum

Locality: Dunajská 5 Komárno, district Komárno, Nitriansky kraj

Rodinný dom s. č. 1114, k. ú. Komárno

Spoluvlastnícky podiel: 3/32
POPIS STAVBY

Rodinný dom súpisné číslo 1114 je postavený na pozemku parcela č. 2123/1 v zastavanom území obce Komárno. Rok v ktorom bol dom daný do užívnia nie je známy, podľa odborného odhadu znalca a vizuálneho prieskumu exteriéru domu znalec uvažuje o kompletnej prestavbe domu okolo roku 1960. Tento rok určujem aj ako rok výstavby. Ide o nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Dom je osadený na ulici Dunajská, kde sú prevažne rodinné domy a budovy postavené v súvislej zástavbe. Dom je postavený v preluke a väčšia časť plochy domu sa nachádza v dvornej časti pozemku. Pozemok nie je predmetom ohodnotenia.
Vzhľadom na skutočnosť, že nehnuteľnosť nebola sprístupnená, nebolo možné preskúmať stavebnotechnický vizuálny stav nehnuteľnosti. Pri určení stavu a výpočte všeobecnej hodnoty vychádzam z dobových materiálov a stavebných postupov
Podľa dostupných informácií sa dom skladá z kuchyne, jednej izby a kúpeľne s wc. Vybavenie uvažujem štandardné.
Dom je v zachovalom udržiavanom stave.

General properties

Building type: wooden
Condition: partial reconstruction
Usable area [m²]: 63
Roof: saddle
Cellar: 1

Facilities

Land

Road: concreted
Terrain: does not matter

Networks

Water: not specified
Data connection: not specified
Gas: not specified
Canalization: not specified

Informations about auction

Auction number: DD 01/2023
Auction subject: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom územie Komárno, obec Komárno, okres Komárno, ktoré sú evidované Okresným úradom Komárno, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 6369.

Auction date and time: 12. 09. 2023 11:30
Place of auction: Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č. d. 229
The lowest bid: 8 000,00 €
Minimal bid: 200,00 €
Auction guarantee: 2 000,00 €
Proposer: JUDr. Stanislav Barkoci, – správca konkurznej podstaty úpadcu Vojtech Sárközi
Date of first inspection: 30. 08. 2023 13:00
Date of second inspection: 05. 09. 2023 13:00

expert testimony
Price determined by expert testimony: 8 000,00 €