SKHUEN

SAN & DRUM INVEST s.r.o.

Seriousness and contentedness is our pillar...

  • 25 years of experience in the real estate market
  • the seriousness and contentedness of our clients comes first
  • we solve debts, executions, liens, auctions, bankruptcies, personal bankruptcies
  • possibility of purchase, sale and realisation within 24 hours from the first meeting

Dražba rodinného domu v Nitre (Zobor)

Ad number: DD – 08/2023
Transaction: Auction
Category: Houses and villas
Ownership: personal

The lowest bid: 980 000,00 € in sum

Locality: Gladiolová 7 Nitra, district Nitra, Nitriansky kraj

Dražba sa koná na návrh záložného veriteľa v 2. poradí (ktorý nemá postavenie prednostného záložného veriteľa), predmet dražby sa prevádza zaťažený vyššie uvedeným záložným právom prednostného záložného veriteľa Tatra banka, a.s., zavkladovaného pod V- 4755/15, V – 4214/16 (§ 151ma ods. 6 Občianskeho zákonníka).Táto zabezpečená pohľadávka bola ku dňu 22.08.2023 vyčíslená vo výške 353.458,17€.
Dražobník týmto v zmysle § 13a ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. vyzýva dotknuté osoby, aby bez zbytočného odkladu oznámili dražobníkovi všetky skutočnosti, ktoré sú im známe o stave predmetu dražby, ako aj o právach a záväzkoch viaznucich na predmete dražby.

Opis predmetu dražby:
Rodinný dom súp.č. 3063 postavený na parc.č. 5038/2 v k.ú. Zobor

POPIS STAVBY

Posúdenie charakteru stavby: Ide o stavbu, v ktorej je viac ako 1/2 podlahovej plochy všetkých miestností určená na bývanie a nemá viac ako 2 nadzemné podlažia a podkrovie. Stavba súčasne spĺňa požiadavku § 43 písm. d, ods. 3 stavebného zákona. Jedná sa o budovu predovšetkým určenú na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Ocenená stavba má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Má len jeden byt. Z uvedeného dôvodu zaraďujem stavbu medzi rodinné domy.

Ide o murovaný rodinný dom. Nachádza sa v zastavanom území mesta Nitra na ulici Gladiolova 7. Rodinný dom pozostáva z prízemia a podkrovia. Je to atypický prízemný rodinný dom s obytným podkrovím bez suterénu. Súčasťou prízemia sú aj garáže pre dve autá. Má nepravidelnú strechu s krytinou z asfaltových šindľov. Rodinný dom má súpisné číslo 3063 a je postavený na pozemku parc.č. 5038/2 v kat.ú. Zobor. Stavba bola dokončená v roku 2001. Okrem rodinného domu sa na pozemku nachádzajú prístrešky, voliéra a letná kuchyňa.

Prízemie rodinného domu dispozične pozostáva z týchto miestností: garáž pre dve autá, chodba, šatník, zádverie, vstupná hala so schodiskom, veľká obývacia izba s krbom, kuchyňa spojená s jedálňou, špajza, technická miestnosť (kotolňa, práčovňa), kúpeľna, chodba, hosťovská izba. Kruhové schodisko vedie do obytného podkrovia.
Obytné podkrovie rodinného domu dispozične pozostáva z týchto miestností: obytná hala s galériou, spálňa, 3x detská izba, šatník, chodba, 2x kúpeľňa s wc, odkladacie priestory. V podroví sú tri balkóny.
Oproti pôvodnej projektovej dokumentácii bol prebudovaný povalový priestor.

V danej lokalite je vybudovaný verejný vodovod, zavedený plyn aj elektrina. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod elektriny, vody a plynu. Dom je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie, prípojkou cez suseda. Prípojka sa napája na verejnú kanalizáciu na Bojnickej ulici.

Technické riešenie:
1. Nadzemné podlažie
- Základy - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické
- Schodisko - tvrdé drevo, červený smrek
- Strecha - krovy - zložité s nerovnakou výškou hrebeňov s valbami; krytiny strechy na krove - lepenkové lepenkový šindeľ; klampiarske konštrukcie strechy - z medeného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače)
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sadrové, striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - WC min. do výšky 1 m; - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene)
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kuchýň - sporák elektrický s elektrickou rúrou a keramickou platňou; - umývačka riadu (zabudovaná); - chladnička alebo mraznička (zabudovaná); - odsávač pár; - drezové umývadlo nerezové alebo plastové s ovládaním uzáveru sifónu alebo odkvapkávačom na zeleninu, zabudovaným odpadkovým košom, podložkou pre krájanie a pod.; - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky)
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene; - splachovací s umývadlom
- Ostatné vybavenie - vráta garážové - s automatickým ovládaním bez ohľadu na materiál; kozub - s vyhrievacou vložkou; - vstavané skrine
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné; zdroj vykurovania - kotol ústredného vykurovania značkové kotly, aj prevedenia turbo (Junkers, Vaillant, Leblanc...)
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná, motorická; - bleskozvod; elektrický rozvádzač - s automatickým istením
- Vnútorné rozvody plynu - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu
- Konštrukcie naviac - Vstavaná mikrovlnná rúra ; Klimatizačné jednotky; Elektrické ovládanie roliet ; Domáce kino; Zabudované osvetlenie v stropoch; Audiosystém;

2. Nadzemné podlažie
- Zvislé nosné konštrukcie - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 30 do 40cm; deliace konštrukcie - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
- Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové
- Schodisko - mäkké drevo bez podstupníc
- Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
- Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - sadrové, striekané (hrubozrnné); vnútorné obklady - prevažnej časti kúpeľne min.do 1,35 m výšky; - prevažnej časti kúpeľne min.nad 1,35 m výšky; - vane; - samostatnej sprchy; - WC min. do výšky 1 m
- Výplne otvorov - dvere - plné alebo zasklené z tvrdého dreva; okná - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenice a vonkajšie rolety - plastové
- Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - keramické dlažby
- Vybavenie kúpeľní - vaňa plastová jednoduchá; - vaňa plastová rohová alebo s vírivkou; - umývadlo; - bidet; - samostatná sprcha; vodovodné batérie - pákové nerezové so sprchou; - pákové nerezové s ovládaním uzáveru sifónu umývadla; - pákové nerezové; záchod - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene
- Ostatné vybavenie - vstavané skrine
- Vykurovanie - ústredné vykurovanie - podlahové teplovodné
- Vnútorné rozvody vody - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja
- Vnútorné rozvody kanalizácie - plastové potrubie
- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - svetelná
- Konštrukcie naviac - Sadrokartónové podhľady stropov; Zateplenie fasády; Klimatizácia; Audiosystém;

Dom je vo veľmi dobrom stavebnotechnickom a vizuálnom stave. Dom hodnotím ako veľmi dobre umiestniteľný na trhu s nehnuteľnosťami.

General properties

Building type: bricked
Condition: after reconstruction
Usable area [m²]: 570
Year of construction: 2001
Floors: 2
Roof: saddle
Cellar: 1
Central heating: ✓
Floor heating: ✓
Fire heating: ✓

Facilities

Air condition: ✓
TV: ✓
Internet: ✓
Safety doors: ✓

Land

Road: asphalted
Terrain: slightly sloping

Networks

Water: on the plot
Electricity: ✓
Data connection: not specified
Gas: on the plot
Canalization: on the plot

Informations about auction

Auction number: DD – 08/2023
Auction subject: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Zobor, obec Nitra, okres Nitra, ktoré sú evidované Okresným úradom Nitra, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 3533. Ide o : ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA Parcely registra „C" evidované na ka

Auction date and time: 18. 03. 2024 11:30
Place of auction: Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č. d. 229
The lowest bid: 980 000,00 €
Minimal bid: 1 000,00 €
Auction guarantee: 15 000,00 €
Proposer: Ing. Vladimír Bohuslav, rod. Bohuslav
Date of first inspection: 12. 03. 2024 11:30
Date of second inspection: 15. 03. 2024 11:30

expert testimony
Price determined by expert testimony: 1 340 000,00 €