SKHUEN

SAN & DRUM INVEST s.r.o.

Seriousness and contentedness is our pillar...

  • 25 years of experience in the real estate market
  • the seriousness and contentedness of our clients comes first
  • we solve debts, executions, liens, auctions, bankruptcies, personal bankruptcies
  • possibility of purchase, sale and realisation within 24 hours from the first meeting

Dražba rodinného domu v obci Tekovské Lužany

Ad number: DD - 02/2023
Transaction: Auction
Category: Houses and villas
Ownership: personal

The lowest bid: 11 000,00 € in sum

Locality: SNP 161 Tekovské Lužany, district Levice, Nitriansky kraj

Rodinný dom súp. č. 409 na parc. č. 184

POPIS STAVBY

Posúdenie charakteru stavby: Ide o stavbu, v ktorej je viac ako 1/2 podlahovej plochy všetkých miestností určená na bývanie a nemá viac ako 2 nadzemné podlažia a podkrovie. Stavba súčasne spĺňa požiadavku § 43 písm. d, ods. 3 stavebného zákona. Jedná sa o budovu predovšetkým určenú na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie. Ocenená stavba má jedno nadzemné podlažie. Má len jeden byt. Z uvedeného dôvodu zaraďujem stavbu medzi rodinné domy.

Ide o murovaný rodinný dom. Nachádza sa v zastavanom území obce Tekovské Lužany. Rodinný dom pozostáva len prízemia, podkrovie ani suterén nemá. Rodinný dom má súpisné číslo 409. Informácie o veku nehnuteľnosti sa nezachovali, preto odborným odhadom určujem rok dania do užívania rok 1960. Vychádzal som s použitých dobových materiálov a veku okolitej zástavby.

Dispozičné riešenie: Nie je známe.

General properties

Building type: bricked
Condition: intended for demolition
Usable area [m²]: 568
Roof: saddle
Cellar: 1

Facilities

Land

Road: concreted
Terrain: does not matter

Networks

Water: not specified
Data connection: not specified
Gas: not specified
Canalization: not specified

Informations about auction

Auction number: DD - 02/2023
Auction subject: Nehnuteľnosť nachádzajúca sa v katastrálnom územie Tekovské Lužianky, obec Tekovské Lužany, okres Levice, ktoré sú evidované Okresným úradom Levice, katastrálnym odborom, na liste vlastníctva č. 462.

Auction date and time: 23. 05. 2023 11:00
Place of auction: Dunajská 2304/4, 811 08 Bratislava, 2. poschodie, č. d. 229
The lowest bid: 11 000,00 €
Minimal bid: 300,00 €
Auction guarantee: 3 000,00 €
Proposer: JUDr. Stanislav Barkoci, – správca konkurznej podstaty úpadcu Jana Földiová
Date of first inspection: 11. 05. 2023 13:00
Date of second inspection: 18. 05. 2023 13:00

expert testimony
Price determined by expert testimony: 11 000,00 €